BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Panambitan

(Tula/Bikol)
Salin Ni Ma. Lilia F. Realubit ng
“Panambitan”
ni Myra Prado

Bakit kaya rito sa mundong ibabaw
Marami sa tao’y sa salapi silaw?
Kaya kung isa kang kapus-kapalaran
Wala kang pag-asang umakyat sa lipunan.

Mga mahihirap lalong nasasakdal
Mga mayaman lalong umuunlad
Maykapangyarihan, hindi sumusulyap
Mga utang-na-loob mula sa mahirap.

Kung may mga taong sadyang nadarapa
Sa halip tulungan, tinutulak pa nga;
Buong lakas silang dinusudta-dusta
Upang itong hapdi’y lalong managana.

Nasaan, Diyos ko, ang sinabi Mo
Tao’y pantay-pantay sa bala ng mundo?
Kaming mga api ngayo’y naririto
Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito.

0 comments: