BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Project EASE Filipino Self-Learning Module

// FILIPINO I

Module 01 Pagkilala sa Tekstong Informativ at Panghihi...>
Module 02 Mga Ponema ng Filipino
Module 03 Pagsusuri sa Kayarian/ Kahulugan ng Salita P...>
Module 04 Ang Pagkilala at Pagbuo ng Iba’t Ibang Pangu...>
Module 05 Pagsulat ng Talambuhay
Module 06 Ang Tatlong Prinsipe at ang Mahiwagang Ibon
Module 07 Pagbibigay ng Opinyong Positiv at Negativ at...>
Module 08 Pagbibigay-kahulgan sa mga Simbolo, Pahiwati...>
Module 09 Pagsusuri at Pagtukoy sa Kaisipan, Mensahe a...>
Module 10 Pagpapahayag ng Kaalaman sa mga Tekstong Nar...>
Module 11 Pagsulat ng Iba’t ibang Uri ng Liham
Module 12 Mga Bagong Pakikipagsapalaran
Module 13 Pagpapahayag ng Pakay/Motibo at Palagay Pagb...>
Module 14 Pagtukoy ng Pangunahing Kaisipan at Pagbuo n...>
Module 15 Pagsasalaysay at Pagbuo ng mga Reaksyon sa m...>
Module 16 Pagsulat ng Anekdota
Module 17 Walang Hadlang sa Pag-ibig
Module 18 Pagbibigay-Dahilan/Katwiran sa Kilos ng Kapw...>
Module 19 Pagkilala ng Magkatulad at Magkasalungat na ...>
Module 20 Pagsulat ng Talaarawan
Module 21 Mga Huling Pagsubok Tungo sa Masayang Wakas

// FILIPINO II

Module 01 Mga Salita Ayon sa Formalidad na Gamit Kala...>
Module 02 Heograpiya ng Asya; Salita Ayon sa Tindi ng ...>
Module 03 Pagpapahayag sa Iba’t Ibang Paraan
Module 04 Mga Panandang Kohesiv at Pagkilala sa Teksto...>
Module 05 Paglalahad ng mga Kasalukuyang Kaganapan Tek...>
Module 06 Ang Baguntaong Nakagapos
Module 07 Kapaligiran at Kaunlaran Pahayag/ Pangungusa...>
Module 08 Pahayag na Interaksyunal/ Pangungusap na Nan...>
Module 09 Iba’t Ibang Panandang Diskurso at Mga Uri ng...>
Module 10 Ekonomiya at Sistemang Politikal sa Asya Pan...>
Module 11 Pagsulat ng Editoryal
Module 12 Magkaiba man ng Lahi
Module 13 Pagbuo ng Pagpapasya Ayon sa Katwiran at Pat...>
Module 14 Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong G...>
Module 15 Kulturang Asyano Salita /Pangungusap na Nagp...>
Module 16 Relihiyong Asyano Pagbuo ng Pangungusap Mula...>
Module 17 Pagsulat ng kathang-Buhay
Module 18 Florante-Saya Lungkot ng Aking Buhay
Module 19 Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pa...>
Module 20 Mga Pangungusap na Nagpapakilala ng Alternat...>
Module 21 Mga Salita/Pangungusap na Nagsasaad ng Impl...>
Module 22 Pagbuo ng paglalahad Ayon sa mga Pangungusap...>
Module 23 Pagsulat ng Isang Salaysay
Module 24 Nang Makamit ang Tagumpay

// FILIPINO III

Module 01 Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula At Paraa...>
Module 02 Pagsusuri ng Dula Batay sa Iba’t ibang Kumbensyon
Module 03 Pagsusuri sa Akda Batay sa mga Teoryang Huma...>
Module 04 Pagsusuri ng Akda Batay sa Pananaw Saykolohi...>
Module 05 Liham-Paanyaya sa Isang Panauhing Tagapanay...>
Module 06 Mga Bagay na Nakaimpluwensiya kay Dr Jose R...>
Module 07 Pagsusuri ng Tula Batay sa Teoryang Imahismo
Module 08 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Klasisis...>
Module 09 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Humani...>
Module 10 Pagsusuri sa mga Akda Batay sa Teoryang Real...>
Module 11 Pagsulat ng Bibliyograpi
Module 12 Pagkilala sa mga Pangunahing Tauhan ng Nobel...>
Module 13 Paglalapat ng mga Batayang Kaalaman at Kas...>
Module 14 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Realismo...>
Module 15 Pagsusuri ng Akda Batay sa Panlipunan o Sosy...>
Module 16 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Eksiste...>
Module 17 Pagsulat ng Buod ng Isang Akda
Module 18 Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere Batay...>
Module 19 Pagsusuri sa mga Akda Batay sa Teoryang Imah...>
Module 20 Pagsusuri ng Akda Batay sa Panlipunan o Sos...>
Module 21 Pagsusuri ng Sanaysay Batay Sa Teoryang Dek...>
Module 22 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Feminism...>
Module 23 Pagsulat ng Isang Rebyu ng Napanood na Progr...>
Module 24 Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere Batay ...>

// FILIPINO IV

Module 01 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Humanismo at ...>
Module 02 Pagsusuri ng Akda batay Teoryang Romantici...>
Module 03 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Imahismo at Ro...>
Module 04 Pagsusuri ng Akda Batay sa Pananaw Sosyolohi...>
Module 05 Pagsulat ng Liham-Pangangalakal na Nag-aapla...>
Module 06 Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoryang Naturali...>
Module 07 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Feminism...>
Module 08 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Romantesismo a...>
Module 09 Pagsusuri Batay sa Realismo at Sosyolohikang...>
Module 10 Pagsusuri sa akda batay sa Teoryang Eksisten...>
Module 11 Pagsulat ng Isang Suring-Pelikula
Module 12 Pagsusuri sa Akda Batay sa Iba’t ibang Panan...>
Module 13 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Naturalismo at...>
Module 14 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Feminismo
Module 15 Pagsusuri ng akda Batay sa Teyoryang Humanismo
Module 16 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Realismo
Module 17 Pamagat: Pagsasaling-wika
Module 18 Pagsusuri sa Akda Batay sa Pagkapanitikan Nito
Module 19 Pagsusri ng Akda Batay sa Teoryang Naturalismo
Module 20 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Romantesismo a...>
Module 21 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Naturalismo
Module 22 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Realismo at Ro...>

0 comments: